Ultrasonografi, dişi kedi ve köpeklerde jinekolojik muayenelerde en çok gebelik teşhisi, fötal canlılık, fötal yaşın tesbiti, pyometra, infertilite, sürekli östrus, ovaryum tümörleri, postpartum uterus komplikasyonları ve overiohisterektomiyi takiben oluşan komplikasyonların teşhisinde kullanılmaktadır.

köpek-ultrason

Röntgen-Ultrason ve Muayene Yöntemleri

Hayvanda var olan bir hastalığın teşhis edilmesi ve tansının konulması için muayene, röntgen ve ultrasonun birlikte yapılması gerekir. Röntgen-Ultrason olmadan teşhis koymak doğru olmadığı gibi sadece muayene ile de doğru tanı konulamaz. Ultrason yardımcı muayene yöntemi olup tek başına hastalıkları tespit etmekte kullanılamaz. Ses dalgaları üzerine kurulmuş olan ultrasondan çıkan ses dalgaları organa ve dokuya çarpıp geri döner. Çarpıp geri dönen dalgalar görüntü oluşturur. Oluşturulan görüntü ile yumuşak dokularda ve iç organlarda bulunan yabancı cisimler ve vücut içi sıvılar izlenir. Hiçbir tehlikesi olmayan ultrason, organlardaki hastalıkların teşhisine yardımcı olmaktadır. Ultrasona girecek hayvana; sadık dostlarımızın hastalıklarının erken dönemde teşhis edilerek tedavi edilmesi mümkün olmaktadır.

Kedilerde hamilelik testi için geliştirilen spesifik hamilelik testleri yoktur. Ancak hamileliğin 16. gününden sonra ultrason, röntgen, karın muayenesi ya da laparoskopi yöntemleri ile teşhis koyulabilmektedir.

Köpekler de gebelik muayenesi hem veteriner hekiminiz hem de hastanız için en güvenli ve invaziv olmayan bir yöntemdir. 4-14. Gün arasında yapılan muayenede uterusta genişleme, 15. Günden sonra yapılan muayenede ise yavru keseleri 2 mm iken 20. Günün ardından 2 mm çapına kadar gözlenebilmektedir.

Gebelik tayini ve gebelik muayeneleri veteriner hekiminizin uygun göreceği çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmektedir.