Köpeklerin uluması ardında farklı sebepler olabilir. Köpeğinizin davranışlarını anlamak için neden uludukları ve neden havladıkları önemlidir. Köpekler kimi zaman bir işaret olarak kimi zamansa üzüldüklerinde ulumaktadır. Sizlere köpeklerin neden uludukları ve neden havladıkları hakkında bilgiler verelim.

Köpeklerin uluması farklı nedenlerle olabilir. Köpekler ulur iken başlıca şu nedenlere sahiptir:

  • Bu uluma sürülerine yönelik bir işaret anlamına gelebilir. Kurtlara benzer olarak köpekler de sürüleri ile iletişim kurma amacı olarak ulumayı kullanır. Bu durum yalnızca köpekten köpeğe olmaz. Bazı köpekler sürülerini sahipleri olarak düşünüp onlara da havlayabilir.
  • Avcıların uzaklaştırılması amacı ile ulunabilir. Bu ulumanın temel amacı köpeklerin kendi bölgesini temsil etmesidir. Köpekler gerek rakiplerine gerekse de olası tehlikelere karşı ulur. Bu nedenle mahallede bir köpek ulur ise diğerleri de kendilerini göstermek için ulumaya başlar.
  • Kalabalığa ya da gürültüye tepki olarak ulunabilir. Köpekler siren sesi, çalgı, şarkı ya da TV için havlayabilir. Uluma genellikle sesin sevilmemesi anlamına gelir. Ancak durum bunun tersi de olabilir.
  • Duyguların ifade edilmesi amacı ile ulunur. Köpekler zafer işareti, korku ya da heyecan gibi duygularda ulur. Üzüntü ya da endişe hislerinde de uluma yapılabilir.
  • Uluyan köpekler yakın zamanda sahiplerini kaybetmiş olabilir.

Ezan Okunurken Köpekler Neden Ulur?

Köpeklerin ezan sırasında havlaması sese karşı tepkilerini belli eder. Köpekler yalnızca ezan sesine değil ambulans sesine, itfaiyeye ya da polis sirenine de havlayabilir. Havlama tepkisinin ortaya çıkmasındaki ana neden belirli bir frekans üstü seslerin köpekleri zıt etkilemesidir. Bu durumda köpekler alan savunması yaparak uluma duygusuna kapılır.

Bazı köpeklerin kulakları diğerlerinden daha hassastır. Bu neden ile hoparlörden gelen ve insanlar tarafından algılanamayan sesler de havlama gerçekleşir. Havlama genellikle ses tepki amaçlı olsa da arkadaşların uyarılması amacı da taşıyabilir.

Köpekler Neden Arabalara Havlar?

Köpeklerin arabalar için havlaması doğal bir içgüdüdür. Köpekler kedi, koşucu ya da tavşan gibi hareketli nesneleri kovalamak amacı taşır. Bu amacı bir avcılık içgüdüsüdür. Bu nesneler arasında arabalar da yer alır. Kovalama duygusu tamamen doğal bir davranıştır.

Arabaların kovalanması ve geçen arabalara havlanması köpeklerin oyunculuklarından ileri gelir. Bu nedenle normal karşılanır. Araçların hareket etmesi ya da bu hareket sonucunda çıkardığı ses köpekleri tahrik edebilir.

Aynı zamanda köpek doğası gereği kendilerine bir alan seçerler ve bu alanı korurlar. Korudukları bölgeye hızla giren bir cisim olduğu zaman bunu bir tehdit olarak algılayabilirler. Aynı zamanda insanlar koşarken onları kovalama sebepleri de bu içgüdüden gelmektedir.

kopekler-neden-ulur

Köpekler Neden Atlara Havlar?

Köpeklerin atlar için havlaması son derece normal bir davranıştır. Köpekler atlar için havlar iken ani ve acılı bir şekilde davranır. Köpekler kendinden büyük ve cüsseli bir hayvan gördükleri zaman kendi dostlarını çağırmak için havlayabilirler. Aynı zamanda köpekler kendinden büyük hayvanlar gördükleri zaman heyecanlanabilir ve havlayabilirler.

İnsanların canı yandığında çıkarılan ses ile bu ses benzerlik taşır. Köpeklerin atlara havlaması, atların hareketli olmalarından dolayıdır. Bu nedenle köpeklerin araba, insan ya da tavşan gibi farklı nesnelere de havlaması beklenir.

Köpekler ayrıca tarla sincapları için de havlar. Tarla sincaplarına havlamadaki ton atlara havlamadaki ton ile benzerlik taşır. Hayvanlar bu sesleri genellikle korku duyduklarında çıkarır. Bu nedenle köpeklerin havlaması konusunda dikkatli olunmalıdır.

Köpekler Neden Akşam Havlar?

Köpeklerin akşam saatlerinde havlaması genellikle bir uyarı anlamına gelir. Köpekler bahçede ya da evin içinde yabancı bir canlı gördüklerinde havlamaya başlar. Gece saatlerinde ise yabancı bir ses işitildiğinde köpekler havlar.

Köpeklerin havlama nedenleri arasında denetim eksikliği olabilir. Köpekler yetersiz egzersiz ya da oyun nedeni ile de akşam havlamaya başlayabilir. Köpeklerin gece havlamasının engellenmesi için ödül mamalarından ya da ödül oyunlarından yararlanılabilir.

Köpekler boyutları ya da ırkları ne olursa olsun herhangi bir olaya tepki verme eğilimindedir. Bu nedenle davetsiz misafirlerde, beklenmeyen seslerde ya da farklı bir durumda köpekler uyarı verir.

Biri evin önünden geçtiğinde de köpekler havlar. Bu durum yalnızca akşam saatlerine özgü değildir. Günün her saati köpekler duydukları seslere ya da gördükleri hareketli bir cisime havlayabilir.

Eğer köpeğinizin bu durumlar dışında da havlıyorsa bir hastalığa işaret olabilir. Vakit kaybetmeden veteriner kliniğine başvurmanızı öneririz.

Yorum Yapın